Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0
Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0

Tủ lạnh Bosch KIR81AFE0

65,000,000đ 70,000,000đ

  • Tủ lạnh âm tủ Bosch – Serie 6
  • Thương hiệu : BOSCH
  • Model : KIR81AFE0
  • Bảo hành : 01 năm
  • Tủ lạnh Bosch được thiết kế dạng bán âm