Thông tin liên hệ

Mọi thông tin phản hồi về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, Quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây

Địa chỉ

Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại

0973 931 393

Email

palama.vn@gmail.com

Gửi thông tin