Quạt sưởi gốm Ceramic Neta
Quạt sưởi gốm Ceramic Neta
Quạt sưởi gốm Ceramic Neta
Quạt sưởi gốm Ceramic Neta
Quạt sưởi gốm Ceramic Neta
Quạt sưởi gốm Ceramic Neta

Quạt sưởi gốm Ceramic Neta

Công suất: 2.500W

Điện áp: 220V/50Hz

Trọng lượng: 3,2kg

Kích thước: 290x290x675mm