NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU KẾT HỢP HẤP KUCHEN PLC2218
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU KẾT HỢP HẤP KUCHEN PLC2218
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU KẾT HỢP HẤP KUCHEN PLC2218
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU KẾT HỢP HẤP KUCHEN PLC2218
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU KẾT HỢP HẤP KUCHEN PLC2218
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU KẾT HỢP HẤP KUCHEN PLC2218
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU KẾT HỢP HẤP KUCHEN PLC2218
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU KẾT HỢP HẤP KUCHEN PLC2218
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU KẾT HỢP HẤP KUCHEN PLC2218
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU KẾT HỢP HẤP KUCHEN PLC2218
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU KẾT HỢP HẤP KUCHEN PLC2218
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU KẾT HỢP HẤP KUCHEN PLC2218
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU KẾT HỢP HẤP KUCHEN PLC2218
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU KẾT HỢP HẤP KUCHEN PLC2218
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU KẾT HỢP HẤP KUCHEN PLC2218
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU KẾT HỢP HẤP KUCHEN PLC2218

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU KẾT HỢP HẤP KUCHEN PLC2218

6,900,000đ

Thương hiệu: KUCHEN

Sản xuất: Trung Quốc

Dung tích 15 Lít

Trọng lượng 12 kg

Công suất: 1650W

Kích thước: 451 x 421 x 438 mm

Màu sắc: Xám + trắng sữa