Máy tạo oxy gia đình KU O07K
Máy tạo oxy gia đình KU O07K
Máy tạo oxy gia đình KU O07K
Máy tạo oxy gia đình KU O07K
Máy tạo oxy gia đình KU O07K
Máy tạo oxy gia đình KU O07K

Máy tạo oxy gia đình KU O07K

14,500,000đ 16,000,000đ

  • Có thể điều chỉnh tốc độ ra khí 1-7 lit/phút
  • Nồng độ oxy lên cao nhất là 93%
  • Sản phẩm đa chức năng, vận hành bằng cảm ứng
  • Màn hình lớn rõ ràng chức năng
  • Hệ thống hiển thị LED
  • Dễ dàng sử dụng và có thể dễ dàng di chuyển