MÁY LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH MAXDREAM CDI DG01
MÁY LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH MAXDREAM CDI DG01
MÁY LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH MAXDREAM CDI DG01
MÁY LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH MAXDREAM CDI DG01
MÁY LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH MAXDREAM CDI DG01
MÁY LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH MAXDREAM CDI DG01
MÁY LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH MAXDREAM CDI DG01
MÁY LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH MAXDREAM CDI DG01
MÁY LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH MAXDREAM CDI DG01
MÁY LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH MAXDREAM CDI DG01

MÁY LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH MAXDREAM CDI DG01

8,000,000đ

  • Sử dụng công nghệ lọc nước CDI
  • Máy có công suất 200-300l/ngày.
  • Có khả năng giữ khoáng và các chất điện giải.
  • Tỉ lệ nước thải từ 5% – 20%.
  • Thời lượng lọc nước 23h/ngày.
  • Nước đạt tiêu chuẩn QCVN: 6-1 Bộ Y Tế