Khóa vân tay thông minh Sharp S9-V PRO
Khóa vân tay thông minh Sharp S9-V PRO
Khóa vân tay thông minh Sharp S9-V PRO
Khóa vân tay thông minh Sharp S9-V PRO
Khóa vân tay thông minh Sharp S9-V PRO
Khóa vân tay thông minh Sharp S9-V PRO

Khóa vân tay thông minh Sharp S9-V PRO

24,790,000đ 26,885,000đ

Chất liệu: Nhôm hàng không

Màu sắc: Xám, đen

Mở cửa: Mở đơn, mở kép (2 lần mã), thông phòng

Vân tay: Đọc tĩnh mạch (vân tay bị chai, mờ,…)

Xử lý bề mặt: Thuỷ tinh công nghiệp

Kích thước: 80x428mm (RxC)

Màu sắc: