Khóa điện tử Bosch FU750/780
Khóa điện tử Bosch FU750/780
Khóa điện tử Bosch FU750/780
Khóa điện tử Bosch FU750/780
Khóa điện tử Bosch FU750/780
Khóa điện tử Bosch FU750/780
Khóa điện tử Bosch FU750/780
Khóa điện tử Bosch FU750/780

Khóa điện tử Bosch FU750/780

22,000,000đ 24,250,000đ

– Nhận diện tới 100 vân tay, thời gian nhận diện dưới 0.5s

– Mỗi lần mở khóa thuật toán trong chip sẽ tự học và nhận diện vân tay của bạn, quá trình tự học này giúp những lần sau mở nhanh và dễ dàng hơn