Gía để gia vị nan vuông Euroking

Gía để gia vị nan vuông Euroking

2,200,000đ 2,400,000đ

Giá để gia vị nan vuông gồm 5 kích thước cơ bản theo tiêu chuẩn Châu Âu 200, 250, 300, 350 và 400 mm

  • 200: W165*D475*H465 mm
  • 250: W215*D475*H465 mm
  • 300: W265*D475*H465 mm
  • 350: W315*D475*H465 mm
  • 400: W365*D475*H465 mm
Kích thước: