Ghế Xoay Lưới Văn Phòng Tay Gập 3D TMS02
Ghế Xoay Lưới Văn Phòng Tay Gập 3D TMS02
Ghế Xoay Lưới Văn Phòng Tay Gập 3D TMS02
Ghế Xoay Lưới Văn Phòng Tay Gập 3D TMS02
Ghế Xoay Lưới Văn Phòng Tay Gập 3D TMS02
Ghế Xoay Lưới Văn Phòng Tay Gập 3D TMS02
Ghế Xoay Lưới Văn Phòng Tay Gập 3D TMS02
Ghế Xoay Lưới Văn Phòng Tay Gập 3D TMS02
Ghế Xoay Lưới Văn Phòng Tay Gập 3D TMS02
Ghế Xoay Lưới Văn Phòng Tay Gập 3D TMS02

Ghế Xoay Lưới Văn Phòng Tay Gập 3D TMS02

Chiều cao mặt ngồi 38 – 48 cm
Rộng đệm 45 cm
Sâu 47 cm
Cao 88 – 98 cm
Màu sắc: