Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT11

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT11