Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT10.1

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT10.1