Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT10

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT10