Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT09.1

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT09.1