Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT09

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT09