Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT08.1

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT08.1