Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT07.1

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT07.1