Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT06.2

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT06.2