Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT06

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT06