Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT05

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT05