Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT04.3

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT04.3