Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT04

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT04