Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT03 xanh

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT03 xanh