Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT03 đen

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT03 đen