Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT02

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT02