Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT01.5

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT01.5