Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT01

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC GHT01