Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC 01

Ghể nhỏ đệm tựa bọc PVC 01