Ghể nhỏ đệm tựa bọc GHT11.2

Ghể nhỏ đệm tựa bọc GHT11.2