Ghể nhỏ đệm tựa bọc GHT11.1

Ghể nhỏ đệm tựa bọc GHT11.1