Ghế Gaming Extreme Zero V1 (Red – Black)
Ghế Gaming Extreme Zero V1 (Red – Black)
Ghế Gaming Extreme Zero V1 (Red – Black)
Ghế Gaming Extreme Zero V1 (Red – Black)
Ghế Gaming Extreme Zero V1 (Red – Black)
Ghế Gaming Extreme Zero V1 (Red – Black)

Ghế Gaming Extreme Zero V1 (Red – Black)

Chiều cao mặt ngồi 42 – 50 cm
Ngang 66 cm
Sâu 55 cm
Cao 120 – 128 cm