Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08
Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08

Ghế Công Thái Học Cao Cấp TMS08

– Chiều cao mặt ngồi : 44-54cm

– Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh đầu : 125-135cm

– Rộng đệm, sâu đệm  : 50cm

– Khoảng cách giữa 2 tay : 60cm

– Chiều dài tay ghế : 45cm

Màu sắc: