Ghế Amchair TLI Tape Plus

Ghế Amchair TLI Tape Plus

Khung: gỗ tần bì

Chất liệu: bọc da hoặc nỉ