Ghế Amchair TLI Tape

Ghế Amchair TLI Tape

Khung: gỗ tần bì

Chất liệu: bọc da hoặc nỉ