Ghế Amchair  TLI Sendai

Ghế Amchair TLI Sendai

Khung: gỗ tần bì

Chất liệu: bọc da hoặc nỉ