Ghế Amchair  TLI Lislie Plus

Ghế Amchair TLI Lislie Plus

Khung: gỗ tần bì

Chất liệu: bọc da hoặc nỉ