Ghế Amchair  TLI Dono

Ghế Amchair TLI Dono

Khung: gỗ tần bì

Chất liệu: bọc da hoặc nỉ