Ghế Amchair  Angle

Ghế Amchair Angle

Khung: gỗ tần bì

Chất liệu: bọc da hoặc nỉ