Chính sách vận chuyển

1. Chi‌ ‌phí‌ ‌vận‌ ‌chuyển‌ ‌và‌ ‌lắp‌ ‌đặt:‌

 • Các‌ ‌đơn‌ ‌hàng‌ ‌trong‌ ‌TP.‌ ‌Hạ‌ ‌Long‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌miễn‌ ‌phí‌ ‌vận‌ ‌chuyển‌ ‌và‌ ‌lắp‌ ‌đặt.‌
 • Các‌ ‌đơn‌ ‌hàng‌ ‌ở‌ ‌các‌ ‌tỉnh,‌ ‌thành‌ ‌còn‌ ‌lại‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌tính‌ ‌phí‌ ‌vận‌ ‌chuyển‌ ‌và‌ ‌lắp‌ ‌đặt‌ ‌dựa‌ ‌trên‌ ‌kích‌ ‌thước‌ ‌đóng‌ ‌gói‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌(dài‌ ‌x‌ ‌rộng‌ ‌x‌ ‌cao).‌
 • Các‌ ‌đơn‌ ‌hàng‌ ‌có‌ ‌giá‌ ‌trị‌ ‌từ‌ ‌20,000,000‌ ‌VND‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌miễn‌ ‌phí‌ ‌vận‌ ‌chuyển‌ ‌và‌ ‌lắp‌ ‌đặt,‌ ‌không‌ ‌áp‌ ‌dụng‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌đã‌ ‌có‌ ‌giá‌ ‌ưu‌ ‌đãi.‌

2. Thời‌ ‌gian‌ ‌giao‌ ‌hàng:‌

 • Nội‌ ‌thất‌ ‌Palama‌ ‌giao‌ ‌hàng‌ ‌từ‌ ‌10:00h‌ ‌sáng‌ ‌đến‌ ‌05:00h‌ ‌chiều‌ ‌từ‌ ‌thứ‌ ‌2‌ ‌đến‌ ‌thứ‌ ‌7.‌ ‌Chúng‌ ‌tôi‌ ‌không‌ ‌giao‌ ‌hàng‌ ‌vào‌ ‌Chủ‌ ‌nhật‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌ngày‌ ‌lễ,‌ ‌Tết.‌ 
 • Đối‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌đơn‌ ‌hàng‌ ‌trong‌ ‌TP.‌ ‌Hạ‌ ‌Long,‌ ‌chúng‌ ‌tôi‌ ‌sẽ‌ ‌liên‌ ‌hệ‌ ‌trước‌ ‌ngày‌ ‌giao‌ ‌hàng‌ ‌1‌ ‌ngày‌ ‌để‌ ‌sắp‌ ‌xếp‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌giao‌ ‌hàng‌ ‌phù‌ ‌hợp.‌ ‌Trước‌ ‌khi‌ ‌đến‌ ‌địa‌ ‌điểm‌ ‌giao‌ ‌hàng,‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌giao‌ ‌hàng‌ ‌của‌ ‌nội‌ ‌thất‌ ‌Palama‌ ‌sẽ‌ ‌gọi‌ ‌điện‌ ‌thông‌ ‌báo‌ ‌trước‌ ‌cho‌ ‌quý‌ ‌khách‌ ‌trước‌ ‌30‌ ‌phút.‌ 
 • Đối‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌đơn‌ ‌hàng‌ ‌ở‌ ‌các‌ ‌tỉnh,‌ ‌thành‌ ‌còn‌ ‌lại,‌ ‌nội‌ ‌thất‌ ‌Palama‌ ‌sẽ‌ ‌thông‌ ‌báo‌ ‌cho‌ ‌quý‌ ‌khách‌ ‌khi‌ ‌đơn‌ ‌hàng‌ ‌bắt‌ ‌đầu‌ ‌được‌ ‌vận‌ ‌chuyển.‌ ‌ 
 • Khi‌ ‌có‌ ‌một‌ ‌sự‌ ‌cố‌ ‌không‌ ‌mong‌ ‌muốn‌ ‌ảnh‌ ‌hưởng‌ ‌đến‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌giao‌ ‌hàng,‌ ‌nội‌ ‌thất‌ ‌Palama‌ ‌sẽ‌ ‌liên‌ ‌hệ‌ ‌thông‌ ‌báo‌ ‌cho‌ ‌quý‌ ‌khách‌ ‌ngay‌ ‌khi‌ ‌có‌ ‌thể.‌

3. Chính‌ ‌sách‌ ‌giao‌ ‌hàng

 • Quý‌ ‌khách‌ ‌ký‌ ‌xác‌ ‌nhận‌ ‌vào‌ ‌biên‌ ‌bản‌ ‌giao‌ ‌hàng‌ ‌sau‌ ‌khi‌ ‌đã‌ ‌nhận‌ ‌và‌ ‌kiểm‌ ‌tra‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌đầy‌ ‌đủ.‌ ‌Hóa‌ ‌đơn‌ ‌VAT‌ ‌(nếu‌ ‌có)‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌gửi‌ ‌chuyển‌ ‌phát‌ ‌nhanh‌ ‌đến‌ ‌quý‌ ‌khách‌ ‌trong‌ ‌3‌ ‌ngày‌ ‌làm‌ ‌việc‌ ‌kể‌ ‌từ‌ ‌ngày‌ ‌giao‌ ‌hàng.‌ 
 • Trong‌ ‌trường‌ ‌hợp‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌giao‌ ‌hàng‌ ‌của‌ ‌nội‌ ‌thất‌ ‌Palama‌ ‌không‌ ‌thể‌ ‌liên‌ ‌lạc‌ ‌được‌ ‌với‌ ‌quý‌ ‌khách‌ ‌trong‌ ‌ngày‌ ‌giao‌ ‌hàng‌ ‌(đã‌ ‌có‌ ‌hẹn‌ ‌trước)‌ ‌thì‌ ‌chúng‌ ‌tôi‌ ‌sẽ‌ ‌mang‌ ‌hàng‌ ‌về‌ ‌và‌ ‌sắp‌ ‌xếp‌ ‌một‌ ‌ngày‌ ‌giao‌ ‌hàng‌ ‌khác‌ ‌với‌ ‌quý‌ ‌khách‌ ‌(có‌ ‌tính‌ ‌phí‌ ‌vận‌ ‌chuyển).‌ 

4. Chính‌ ‌sách‌ ‌đổi‌ ‌hàng

 • Quý‌ ‌khách‌ ‌được‌ ‌đổi‌ ‌sang‌ ‌một‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌khác‌ ‌có‌ ‌giá‌ ‌trị‌ ‌bằng‌ ‌và‌ ‌lớn‌ ‌hơn‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌ban‌ ‌đầu‌ ‌trong‌ ‌vòng‌ ‌3‌ ‌ngày‌ ‌kể‌ ‌từ‌ ‌khi‌ ‌nội‌ ‌thất‌ ‌Palama‌ ‌giao‌ ‌hàng‌ ‌đến‌ ‌quý‌ ‌khách.‌ ‌Chi‌ ‌phí‌ ‌chênh‌ ‌lệch‌ ‌sẽ‌ ‌do‌ ‌quý‌ ‌khách‌ ‌thanh‌ ‌toán.‌ ‌ ‌ 
 • Chính‌ ‌sách‌ ‌đổi‌ ‌hàng‌ ‌không‌ ‌áp‌ ‌dụng‌ ‌cho‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌đã‌ ‌thay‌ ‌đổi‌ ‌chất‌ ‌liệu‌ ‌và‌ ‌kiểu‌ ‌dáng‌ ‌theo‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌của‌ ‌khách‌ ‌hàng‌.
 • Nếu‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌bị‌ ‌lỗi‌ ‌do‌ ‌nhà‌ ‌sản‌ ‌xuất‌ ‌trong‌ ‌vòng‌ ‌3‌ ‌tháng‌ ‌kể‌ ‌từ‌ ‌ngày‌ ‌mua,‌ ‌quý‌ ‌khách‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌đổi‌ ‌sang‌ ‌một‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌khác‌ ‌cùng‌ ‌loại.‌ ‌Mọi‌ ‌chi‌ ‌phí‌ ‌vận‌ ‌chuyển‌ ‌phát‌ ‌sinh‌ ‌sẽ‌ ‌do‌ ‌nội‌ ‌thất‌ ‌Palama‌ ‌chịu.‌ 

Lưu kho

Palama sẽ lưu kho hàng hoá cho quý khách trong vòng 7 ngày, kể từ ngày xác nhận đặt hàng.

Kể từ ngày thứ 8, quý khách sẽ chi phí lưu kho là 0,5%/ngày /tổng giá trị đơn hàng.

Quý khách vui lòng thanh toán phí lưu kho khi nhận hàng.

Shopping Cart