Chảo chống dính đáy từ Dmestik D 28
Chảo chống dính đáy từ Dmestik D 28
Chảo chống dính đáy từ Dmestik D 28
Chảo chống dính đáy từ Dmestik D 28

Chảo chống dính đáy từ Dmestik D 28

2,500,000đ 2,850,000đ