Sản phẩm Màu Giá Số lượng Tổng tiền
giường nhập khẩu 3,000,000
9,000,000 ×
giường nhập khẩu 3,000,000
6,000,000 ×
giường nhập khẩu 3,000,000
3,000,000 ×
Ghế sofa Màu xanh 3,000,000
3,000,000 ×
Bàn ăn Florin 4 chỗ Màu vàng đất 2,900,000
2,900,000 ×
Tổng tiền
Tổng số mặt hàng 8
Tổng tiền 23,900,000