Chi tiết đơn hàng

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng cộng
giường nhập khẩu  × 3 9,000,000
giường nhập khẩu  × 2 6,000,000
giường nhập khẩu  × 1 3,000,000
Ghế sofa  × 1 3,000,000
Bàn ăn Florin 4 chỗ  × 1 2,900,000
Tổng số sản phẩm 8
Tổng cộng 23,900,000